Rukavina: Znatno manji broj zahtjeva za propusnice

Putovanje između županija od sutra je moguće samo i isključivo uz posjedovanje posebnih propusnica. Tijekom proljetnog lockdowna izdano ih je 2,2 milijuna, razlozi su brojni i dosta zanimljivi, ali ovaj put - uvjeti mnogo restriktivniji.

➡️ Sve o koronavirusu
➡️ Posebne upute kome se mogu izdati propusnice
➡️ Trut: Odbili smo 60 posto zahtjeva za propusnice 

- Prema našim informacijama, podneseno je oko 35.000 zahtjeva za izdavanjem propusnica, oni se razmatraju i obrađuju, rekao je gostujući u Studiju 4 Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Pojasnio je da je to znatno manji broj zahtjeva u odnosu na proljeće kada ih je bilo više od 2 milijuna, a odnosile su se uglavnom na gospodarske djelatnosti. Ovaj put, dodao je, takve se propusnice neće odobravati. Osigurana je i kontakt-točka kako bi svi građani mogli dobiti informacije o e-propusnicama.

Za što se sve traže e-propusnice

Na pitanje za što sve građani traže propusnice, pojasnio je kako je točno definirano za što se one mogu izdati, a to nije u nadležnosti ministarstva pravosuđa.

- Točno je specificirano za što se propusnice izdaju. Jasno je navedeno da poslodavci ne mogu tražiti propusnice za svoje djelatnike i zato će biti manje zahtjeva, ali i mnognje odobravanja propusnica, rekao je.

Što se tiče funkcioniranja e-propusnica i svih službi, Rukavina je rekao da je točno navedeno za što se mogu izdati, primjerice za zdravstvene djelatnike, novinare, interventne službe.

U proljeće je bilo raznih razloga za izdavanjem propusnica, sada toga više nema. Rukavina kaže da je tada bilo znatno manje oboljelih i nužno je da je stožer morao donijeti ovakvu odluku da se situacija normalizira.

- Bilo je svakavih zahtjeva na proljeće, dodao je.

O lokalnim izborima

Govorio je i o lokalnim izborima, pripremaju se mnogi zakoni, među ostalim i Zakon o lokalnoj samoupravi. Rukavina kaže da Vlada nastavlja politiku ušteda, sada je došla na red lokalna i regionalna samouprava i smanjuju se brojevi dužnosnika, zamjenika, gradonačelnika i načelnika, te zamjenika župana.

- Za oko 10% je smanjen broj predstavničkih tijela (...) definirano je i tko smije imati zamjenika, dodao je.

Naglasio je da će doći do uštede veće od 100 mil.kn.

Komentirao je HSLS-ov prijedlog o transparentnom trošenju novca, Rukavina kaže da to ide preko Mnistarstva financija, to će biti precizno, lako dostupno i provjerljivo.

O Zakonu o referendumu

Zakon o referendumu se nije mijenjao od 1996., u tijeku je javna rasprava, Rukavina kaže da ona traje do 3. siječnja, zaprimili su 32 komentara koja će razmotriti i na koja će odgovoriti. Intencija je da zakon u prvom kvartalu 2021. dođe u proceduru.

Primjedbi, rekao je, ima raznih, primjerice da 10% birača odlučuje o raspisivanju referenduma. Dodao je da se time zadire u Ustav, no referirat će se na sve komentare.

Teško mu je reći koja pitanja ne bi trebala biti na referendumu, smatra da se treba raspravljati o onome što je važno građanima.

- Sve što je u danom trenutku interesantno, treba staviti na stol, rekao je.

O Zakonu o sprečavanju sukoba interesa

Što se tiče Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Rukavina kaže da je formirana radna skupina, zadani su ciljevi, formiran je tim i u zakonodavnim aktivnostima Vlade je da taj zakon bude donesen u trećem tromjesečju 2021.