Dodatna pomoć regijama EU-a za borbu protiv koronakrize

Europski parlament odobrio je u utorak inicijativu REACT-EU, paket vrijedan 47,5 milijardi eura za ublažavanje neposrednih učinaka koronakrize u europskim regijama, objavio je Europski parlament.

➡️ Koronavirus - najnovije informacije

Pomoć u sklopu inicijative REACT-EU (Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja) bit će dostupna u okviru strukturnih fondova EU-a.

Veći dio, odnosno 37,5 milijardi eura, odobren je za 2021., a preostalih 10 milijardi eura za 2022. godinu.

Operacije obuhvaćene paketom REACT-EU bit će prihvatljive za retroaktivno financiranje, pri čemu je početni datum 1. veljače 2020. Sredstva se mogu utrošiti do kraja 2023. godine.

Države članice moći će dio tog novca dodijeliti Europskom socijalnom fondu, Fondu europske pomoći za najpotrebitije, Inicijativi za zapošljavanje mladih te prekograničnim programima (Interreg).

Ulaganja će biti usmjerena na sektore koji su pretrpjeli najveće gospodarske posljedice pandemije.

U okviru REACT-EU nastavit će se i proširiti mjere za odgovor na krizu i oporavak od krize provedene u okviru dvaju paketa investicijskih inicijativa kao odgovora na koronavirus (CRII i CRII+), čime će se osigurati neometan gospodarski i socijalni oporavak u kontekstu pandemije koronavirusa.

Sredstva za REACT-EU osigurat će se iz Europskog instrumenta za oporavak pod nazivom Next Generation EU.