Kako naplatiti štetu od potresa

U Donjem gradu gotovo da nema zgrade koja nije pretrpjela neko oštećenje, a mnoga od njih vidljiva su tek ulaskom u stanove. Svaka pa i manja sanacija košta, a većina Zagrepčana nema osiguranje od potresa iako ih se posljednjih godina poticalo na to zbog realne opasnosti koja je prijetila.

Zgrada u Hebrangovoj dobila je zelenu naljepnicu. Na prvi pogled izgleda u redu, no u stanovima je šteta vidljiva. Svaki će se stan morati barem djelomično sanirati. Osiguranje od potresa nemaju, kao ni većina Zagrepčana.

- U usporedbi s drugima nije tako strašno, međutim sve ćemo sami pokriti - kaže Budimir Hlad.

- Život u Zagrebu je skup i naše plaće nam ne dozvoljavaju da previše razmišljamo o takvim stvarima dapače, uvijek sigurnost stavimo na neku, tj odgodimo bih zapravo rekao - dodaje.

Malo dalje, u dvorišnoj zgradi pri dnu Gundulićeve živi obitelj Šlogar. Njihov je stan osiguran od potresa i po tome se ubrajaju među rijetke. Osigurati stan od potresa bio je gospodinu Branku uvjet za kredit. No, mudro je postupio kada je nastavio uplaćivati tu policu i nakon otplate kredita. Najveću štetu na krovu napravio je urušeni dimnjak koji su već sanirali.

- Godišnja rata za osiguranje ovakvog stana od 108 kvadrata je oko tisuću sto kuna. To zbilja nije pretjerana stavka za osiguranje koje ako se ne daj Bog, kao što se dogodilo, podmirit će, ja vjerujem da će osiguranje podmiriti ono sve što je dogovoreno po ugovoru - kaže Branko Šlogar.

Osiguravatelji napominju da se šteta prijavi internetom i da nema potrebe žuriti.

- Svi građani i tvrtke koji imaju ugovorene police osiguranja s pokrivenim rizikom potresa ostvarit će naknadu štete sukladno ugovoru o osiguranju koji imaju zaključene sa svojim društvom za osiguranje - uvjerava mr. sc. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Prema zakonu, oni koji su pretrpjeli oštećenja objekta veća od 60%, a nemaju osiguranje, mogu zatražiti pomoć grada koja iznosi najviše 5%. No u izradi je novi prijedlog zakona.

- Ja očekujem da će biti sredstava, bit će više izvora, od EU, napravit ćemo konferenciju, imamo posebni fond, država će dati dio, Grad svoj dio, ali najprije moramo vidjeti koliko nam treba novaca, a trebat će nam puno novaca - kaže ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar.

Što se vlasnika automobila tiče, naknadu štete mogu očekivati samo oni koji imaju kasko osiguranje.